Praha Music Center spol. s r.o., organizačná zložka